Juridische voorwaarden

Site informatie

De inhoud van de webshop www.bonbonsdegrandmere.be (hierna de « Site » genoemd, met inbegrip van alle pagina’s van de site) is puur informatief en heeft als doel informatie over te brengen voor persoonlijk gebruik. Alle informatie die op deze site beschikbaar is (content, te downloaden documenten, iconen, foto’s, beelden, schema’s, logo’s etc. (hierna « site informatie » genoemd) zijn het exclusieve eigendom van Les Bonbons de Grand-Mère SPRL  (hierna de « eigenaar van de site » genoemd), wiens gegevens vermeld zijn op de « contact » pagina van de site.
Zij worden beschermd door nationaal en internationaal recht betreffende intellectueel eigendom.
In geen enkel geval mag ze voor commerciële doeleinden worden gebruikt, worden gewijzigd, opgedeeld, verspreid, vertaald, gekopieerd of gebruikt op welke manier dan ook, door wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site. Het is echter toegestaan om zonder voorafgaand verzoek aan de eigenaar van de site te linken naar de home pagina van de site, of andere pagina’s, zolang het oppervlakte links betreft (surface links).
Daarentegen is voor gebruik van alle middelen en technieken om de site, of gedeelten daarvan, te integreren in een internet site waarbij verwarring zou kunnen ontstaan over de exacte oorsprong van zelfs maar een gedeelte van de informatie, zoals framing of in-lining, toestemming van de eigenaar van de site.

Persoonlijke gegevens

Deze site verzamelt persoonlijke gegevens van internet gebruikers die de site bezoeken (hierna «bezoekers » genoemd) die hun email adres en/of adresgegevens via deze site doorgeven, zich voor de nieuwsbrief inschrijven, of via de « contact » pagina een bericht achterlaten.
De site eigenaar, de hosting partij, de ontwerper en de webmaster verbinden zich om gen enkel moment ook maar de minste informatie of gegevens van de bezoekers naar buiten te brengen, noch deze te verkopen zonder instemming van deze. Echter, de bezoeker die zijn persoonlijke gegevens verstuurt naar de eigenaar van de site, gaat daarmee uitdrukkelijk akkoord met het ontvangen van email, nieuwsbrieven en informatieve berichten. De bezoeker kan op elk moment gratis en schriftelijk zijn uitschrijving voor de nieuwsbrief vorderen.

Vanuit uw klantaccount kunt u op elk moment een kopie opvragen van de persoonlijke gegevens die we hebben en deze exporteren naar PDF of CSV. U heeft het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks in uw profiel aan te passen. In het geval dat u uw persoonlijke gegevens die op de site zijn opgeslagen wenst te verwijderen, kunt u ons verzoeken via de contactpagina van de site of op het adres: info@bonbonsdegrandmere.be

Beeldrecht

Elke (niet publieke) persoon die voorkomt op een foto en die geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om op de site gepubliceerd te worden, kan door middel van een enkel verzoek aan de eigenaar van de site deze laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

In geen enkel geval kunnen de site eigenaar, de hosting partij, de ontwerper en de webmaster verantwoordelijk worden gehouden voor:
De inhoud van de site, met name in het geval van een fout, onjuistheid of onnauwkeurigheid. De bezoeker wordt gevraagd om, indien noodzakelijk, de eigenaar van de site of een andere specialist te raadplegen zodat deze hem adequaat van advies kan voorzien met betrekking tot zijn situatie met betrekking tot; informatie die getoond wordt op een andere site op basis van een hypertekst link naar deze site; het binnendringen van een software virus via het internet netwerk; schade veroorzaakt door internet criminelen of hackers.

Het ontwerp en de realisatie van deze website

Het ontwerp (behalve de informatie op de site), de ontwikkeling, de hosting, het technische onderhoud en de updates worden uitgevoerd door:

C. Concept sàrl
Rue de Windhof,
32 L-8384 Koerich
Tél. : +352 26 30 58 99 | www.cconcept.lu

De site www.cconcept.lu van de firma C. Concept sàrl biedt links aan naar andere sites. Deze sites, waarvan het adres regelmatig door de firma C. Concept sàrl gecontroleerd wordt, maken geen deel uit van deze site. De eigenaar van de site heeft geen beheer over hun inhoud, en wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de daar gepresenteerde informatie.

Wijzigingen van de juridische voorwaarden

De huidige juridische voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder waarschuwing aan de bezoekers. Elke wijziging gaat in op de datum waarop deze op de site wordt gepubliceerd. Het feit dat toegang tot de site voortduurt na de publicatie van deze wijzigingen impliceert acceptatie van deze wijzigingen door de bezoeker.