Algemene verkoopvoorwaarden

Identificatie

Handelsnaam Les Bonbons de Grand-Mère SPRL
Verantwoordelijken. Céline Léonard & Christophe Mausen
Hoofdkantoor Chaussée romaine, 178
Postcode 4300
Stad Waremme
Land BELGIQUE
Kantoren Chaussée romaine, 178
Telefoon 0497/50.81.57
E-mail celine@bonbonsdegrandmere.be
TVA 0721.687.225

Voorwaarden

De site is eigendom van de Zoetwaren "The Candy Grootmoeder" in zijn geheel, en alle rechten daarop. Reproductie, geheel of gedeeltelijk,
is altijd onderworpen aan de toestemming van de eigenaars. 

1. Aanvaarding van de voorwaarden

De klant erkent, op het moment van bestellen, bijzondere verkoopvoorwaarden vermeld op dit scherm en hen uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden.
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen "The Candy Grootmoeder" en zijn cliënt, beide partijen volledig te accepteren .. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden die zijn opgenomen in enig ander document, tenzij anders voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2. Producten

De foto's ter illustratie van de producten niet aangaan van het contract. Als er fouten optreden, zal in geen geval de verantwoordelijkheid voor "The Candy Grootmoeder" kon niet worden vastgelegd.

3. Bestel

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. "The Candy Grootmoeder", bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling naar het e-mailadres dat hij heeft gegeven. De verkoop zal pas na de bevestiging van de bestelling worden gesloten. "The Candy Grootmoeder" behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil over de betaling van een eerdere bestelling. De door de koper informatie, bij het nemen van controle te plegen dit: als fout in de formulering van de ontvanger, de verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet waar hij kon leveren gehouden het product. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u op de hoogte via e-mail binnen 48 uur (werkdagen). U kunt dan uw bestelling of ruil of ontbrekende producten te annuleren.
Geldigheidsduur: aanbiedingen op de site zijn geldig voor hun online aanwezigheid.

Deze site is bedoeld voor privé-titel voor bestellingen of voor geschenken, maar niet voor wederverkoop van de producten en de levering wordt alleen gepland voor bestellingen tot 15kilo. Elke bestelling van meer dan dit gewicht vereist een aantal dagen voor de levering, afhankelijk van de grootte. Als u grote orders, neem dan contact met ons op om de datum van levering te regelen.

4. Levering

Na de orderbevestiging, "The Candy Grootmoeder" is toegewijd aan het leveren aan haar drager "Kiala Bpost of anderszins, al besteld door de koper binnen een termijn van 48 werkuren maximale artikelen. Kiala Bpost of anderszins, wordt gepleegd door contract met "The Candy Grootmoeder" om de bestelling af te leveren aan het adres van de koper, die door "The Candy Grootmoeder" die deze informatie van het heeft ontvangen klant. Indien de opdrachtgever voorzien van een onvolledig adres, onjuiste of niet-bestaande, zullen alle kosten van terugkeer of teruggave zijn voor rekening van de klant. In dit geval de klant verliest automatisch het juiste product te verklaren vanwege het fout gemaakt door de klant.

Ook voor leveringen buiten de EEG, de klant akkoord gaat met alle verschuldigde belastingen te betalen aan de invoer van producten, douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen verschuldigd zijn krachtens de wetten van het ontvangende land van de bestelling. Alle opdrachten aan "The Candy Grootmoeder" zijn bedoeld voor het persoonlijk gebruik van de klanten, cliënten of ontvangers van de producten is ten strengste verboden gedeeltelijke of complete producten. "The Candy Grootmoeder" feit blijkt uit een wettelijke aansprakelijkheid indien de betaling van belastingen niet is gemaakt door de klant.

Levering zal worden gedaan door Bpost of Kiala. De levering vindt plaats binnen het tijdsbestek met de klant overeengekomen door het direct leveren van het product aan de ontvanger, of bij diens afwezigheid, een andere persoon die door de klant. De mogelijke vertragingen de koper geen recht op schadevergoeding.
Leveringen in de EEG-landen zijn gemaakt door Bpost of Kiala.

Ondanks de keuze van de Transmission Klant: "De Grootmoeder candy" naar rechts om een andere vervoerder te kiezen, zelfs Express Services, onder voorwaarden dat de klant ten minste wordt geserveerd op hetzelfde moment door de door de gekozen transportondernemer client, en zonder deelname stijging van de transportkosten. De levering wordt verricht hetzij door directe levering aan de koper of aan de geadresseerde levering gegeven door de koper, of door opzegging van de bepaling tot het punt relais: Service "Kiala"

Worden beschouwd als overmacht ontslaan de verkoper van zijn leveringsverplichting: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid wordt geleverd. De goederen reizen steeds op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. Je hebt 48 uur om een claim in bij de vervoerder bestand in geval van ontbrekende of beschadigde.
Om redenen van beschikbaarheid, kan een bestelling meerdere keren worden geleverd aan de klant. De klant betaalt alleen voor een levering. Indien de klant wenst 2 plaatsen van levering, bracht hij twee bestellingen, met verzendkosten.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's.
De prijs op de product omschrijving is exclusief verzendkosten.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, inclusief alle belastingen en BTW voor België en de EEG-landen. Deze prijs omvat de prijs van de producten, behandeling, verpakking en opslag van goederen, transportkosten en inbedrijfstelling.

6. Betaling

De prijs die aan de klant is de in de orderbevestiging verzonden door aangegeven prijs "The Candy grootmoeder."
De prijs van het product is de dag van de bestelling te betalen.
Betaling via PayPal, creditcard, credit card.
Nee, uw creditcard is gericht op de servers van de bank, uw betaling geschiedt rechtstreeks aan een bank in een beveiligde omgeving zonder door de server van de winkel, waardoor het nog belangrijker dat je No. bekend alleen onze bancaire partner.
De bestelling gevalideerd door de klant zal effectief worden beschouwd wanneer de betrokken betaling centra hun toestemming hebben gegeven. In geval van weigering, wordt de bestelling geannuleerd en de klant per e-mail meegedeeld. Bovendien, "De Grootmoeder Candy" is réservele recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil.

7. Geschillen

Dit contract is onderworpen aan de Europese wetgeving. "The Candy Grootmoeder" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard, materieel of immaterieel eigendom, die zou kunnen voortvloeien uit een defect of verkeerd gebruik van de verkochte producten. Het is hetzelfde voor eventuele wijzigingen als gevolg van fabrikanten. De verantwoordelijkheid van de "De Grootmoeder Candy" zal, in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenvoudige fouten of omissies die kunnen optreden ondanks alle voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatieproduct In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van dit contract, heeft de koper de mogelijkheid, voordat eventuele juridische stappen om tot een minnelijke oplossing met de hulp te zoeken:
een beroepsvereniging voor de industrie, een consumentenvereniging of een andere raadsman van zijn keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke oplossing niet "onverwijld" van de wettelijke garantie, noch de duur van de garantie contract. Er wordt aan herinnerd dat in het algemeen en in réservede het oordeel van de rechtbank, het respect voor de bepalingen van deze overeenkomst met betrekking tot de contractuele garantie gaat ervan uit dat de koper aan zijn financiële verplichtingen aan de verkoper te eren.
Claims of geschillen zullen altijd worden ontvangen met een attente welwillendheid, is de goede trouw altijd verondersteld bij degenen die de moeite nam om zijn situatie uit te leggen. In geval van betwisting, moet de klant eerst contact opnemen met het bedrijf voor een minnelijke oplossing.
Anders is het Hof van Luik Commercial is bij uitsluiting bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de wijze van betaling geaccepteerd.

8. Garantie

Verkoop via internet is een gereglementeerde vorm van verkoop op afstand van de artikelen 45 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Wanneer het aanbod van een overeenkomst op afstand moet de consument worden geïnformeerd ondubbelzinnig duidelijk en begrijpelijk medegedeeld op een wijze die passend is voor communicatie op afstand gebruikt, waaronder de volgende:
1. De identiteit van het bedrijf en geografisch adres;
2. de essentiële kenmerken van het goed of de dienst;
3 van de prijs van het goed of de dienst;
4. in voorkomend geval, de kosten van aflevering;
5. termen van betaling, aflevering of uitvoering;
6 ° de geldigheid van het aanbod of van de prijs;
7 ° in voorkomend geval, de minimale contractduur in het geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke levering van een dienst of levering van goederen.
Bovendien, in geval van telefonische communicatie, is het bedrijf verplicht om expliciet te vertellen het begin van elk gesprek met de consument zijn identiteit en het commerciële doel van het gesprek.

9. Juridische informatie

De Intelligence gegevens verzameld ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering bestellingen, het opstellen van facturen en garantie contracten. Het gebrek aan informatie leiden tot de annulering van de bestelling. In overeenstemming met de "Data Protection" wet, heeft de verwerking van persoonlijke informatie over klanten zijn gedeclareerd bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). De rechter (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978) een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en hem betreffende gegevens te verwijderen, kan hij oefenen met "The Candy Grootmoeder ". Bovendien, "The Candy Grootmoeder» verbindt zich niet vrij of in uitwisseling van informatie over haar klanten aan derden te verstrekken.