Wie zijn wij?

Bonbons de Grand-Mère, dat is een kleine producent van ambachtelijk snoepgoed bestaande uit 3 fijnproevers die zich dagdagelijks heel graag inzetten om:

een gamma snoepgoed (conventioneel en biologisch) te produceren volgens ambachtelijke méthodes (natuurlijke en lokale grondstoffen, handwerk, verzorgde en beperkte productie)

de honing van imkers te verwerken tot verschillende soorten snoepgoed met een hoge toegevoegde waarde

zich te positioneren in het segment van het snoepgoed als geschenk met een aanbod van aantrekkelijke, al dan niet gepersonaliseerde verpakkingen, inclusief garantie van recycleerbaarheid

zich nieuwsgierig en reactief op te stellen tegenover de uitdagingen die onze klanten ons stellen

maximaal de voorkeur te geven aan samenwerking met lokale leveranciers en dienstverleners van gemiddelde grootte (aankoop grondstoffen, verpakkingen, onderaanneming, ondersteunende diensten enz.)

hun producten te verdelen via een netwerk van lokale handelaars, maar ook rechtstreeks naar bedrijven of verenigingen

zich binnen het sociale weefsel te positioneren door een solide partnerschap op te bouwen met een beschutte werkplaats, mindervalide stagiairs in dienst te nemen en af en toe de deuren van ons atelier open te stellen voor kansarme kinderen

Het team

Ons team, dat bestaat uit 3 fijnproevers die ernaar streven om mensen te laten genieten, is flexibel, polyvalent en altijd bereid om alle uitdagingen aan te gaan die ons via de gunstige winden worden aangedragen.

 

Alle resultaten van onze inspanningen zouden onbestaande zijn zonder de waardevolle externe hulp die we dagelijks krijgen van de beschutte werkplaats “La lumière”, die instaat voor het inzakken, verpakken en etiketteren van al ons snoepgoed.

Onze certificeringen

Erkend Ambacht

Ons snoepgoed beschikt over de wettelijke erkenning “Erkend Ambacht” die wordt verleend door de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie. Deze erkenning betreft het authentieke karakter van onze activiteit, het handmatige aspect van ons werk en onze ambachtelijke knowhow. La confiserie possède la reconnaissance légale « Artisanat Certifié » décernée par la Commission Artisans du SPF Economie. Cette reconnaissance consacre le caractère authentique de notre activité, l’aspect manuel de notre travail ainsi que notre savoir-faire artisanal.

BIO-certificering

Ons snoepgoed beschikt eveneens over de BIO-certificering die we hebben verkregen via de erkende instantie “Inscert Parner”. Dit label geeft aan dat ons atelier een strikt lastenboek volgt, inclusief een specifieke keuze van grondstoffen (suiker, glucose, aroma’s uit de biologische landbouw) en typische productieprocedés. La confiserie est également certifiée BIO. Certification qu’elle a obtenue auprès de l’organisme agrée « Inscert Parner ». Être en possession de ce label signifie que notre atelier respecte un cahier des charges strict, impliquant notamment un choix spécifique des matières premières (sucre, glucose, arômes issus de l’agriculture biologique) et des procédés de fabrication distincts.

Kleine onvolkomenheden zijn het bewijs van ambachtelijke productie.